Certificaten

Onderstaand kunt u  onze CE-certificaten downloaden per toestel. Deze certificaten geven aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Certificaten

Atmosferische boilers

EQL

BTL

Condenserende boilers

Twister II

BFC Cyclone

Innovo

SGS met IT – Zonneboiler met voorraadvat

SGE – Zonneboiler