Energielabels

Onderstaand is het energielabel van ieder toestel te downloaden. Dit geeft in één opslag weer hoe zuinig een toestel is.

Energielabels

Atmosferische boilers

EQL

Aardgas Propaan

BTL

Aardgas Propaan

Condenserende boilers

Twister II

Nat gas Propaan

BFC Cyclone

Innovo

DRE

ST – Voorraadvat

ITS

IT

Zonnesystemen

ITS – Indirect zonnesysteem

Indirect zonnesysteem met IT

SGS met IT – Zonneboiler met voorraadvat

SGE – Zonneboiler