Tekeningen BIM

Onderstaand vindt u onze BIM tekeningen. De BIM tekeningen zijn onderverdeeld in RFA (Revit Family Autodesk) tekeningen en IFC (Industry Foundation Classes) tekeningen.

De RFA tekeningen zijn voor Revit en de IFC tekeningen voor open-source-gebruik.

BFC Cyclone

Innovo

ST – Voorraadvat

ITS

IT

Zonnesystemen

ITS – Indirect zonnesysteem

Indirect zonnesysteem met IT

SGS met IT – Zonneboiler met voorraadvat

SGE – Zonneboiler

IFC

Aardgas Propaan

RFA

Aardgas Propaan